Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Castillo-Guerrero J.A., Guevara-Medina M.A. & Mellink E. (2011) Breeding ecology of the Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus under contrasting environmental conditions in the Gulf of California. ARDEA 99 (1): 61-71
De auteurs onderzochten de broedbiologie van de Keerkringvogel Phaethon aethereus op het eiland Farallˇn de San Ignacio in de Golf van CaliforniŰ voor de kust van Mexico. De omstandigheden op zee (oppervlaktetemperatuur en concentratie van chlorofyl a) werden in een van twee jaren (2007) be´nvloed door El Ni˝o, in een ander jaar (2004) was dat niet het geval. Van januari tot en met mei werd tweemaal per maand gedurende vijf dagen verbleven op het eiland. De registraties omvatten het tijdstip van begin van broeden, de aanwezigheid van de ouders bij de jongen, en de maximale duikdiepte door de ouders. Daarnaast werd onderzocht wat de jongen aan voedsel kregen, hoe snel ze groeiden en wat hun lichaamsconditie was. Tevens werd het uitkomstpercentage van de eieren vastgesteld, en het percentage van de jongen die vliegvlug werden. In 2007 was de temperatuur van het zeewater hoger dan in het controlejaar, en bovendien was de concentratie van chlorofyl lager. De vogels begonnen eerder met de eileg in 2007. De metingen gaven aan dat er minder voedsel beschikbaar was in 2007: de vogels doken dieper (2,09 m tegen 0,96 m in 2004), de voedselsamenstelling was gevarieerder, en ze bleven langer op zee ten koste van de tijd bij de jongen. Ook was het uitkomstpercentage lager (35% tegen 75% in 2004), en de jongen waren lichter (641 g tegen 739 g) en in slechtere conditie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]