Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zozaya E.L., Brotons L. & Vallecillo S. (2011) Bird community responses to vegetation heterogeneity following non-direct regeneration of Mediterranean forests after fireBird community responses to vegetation heterogeneity following non-direct regeneration of Mediterranean forests after fire. ARDEA 99 (1): 73-84
Er komen in het Middellandse Zeegebied veelvuldig bosbranden voor. De gevolgen van deze branden zijn meestal maar kortstondig, doordat de bossen zich snel herstellen. In de weinige gevallen dat volledig herstel uitblijft, kunnen echter grote veranderingen in het landschap optreden, doordat er dan een lappendeken ontstaat van plekken die wel en niet zijn hersteld. Het onderhavige onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre dergelijke veranderingen in het landschap de vogelbevolking beÔnvloeden. Daartoe werden waarnemingen verzameld in het midden van CataloniŽ in het noordoosten van Spanje, waar tijdens een brand in 1998 26.000 ha land, hoofdzakelijk bestaande uit naaldbossen (Zwarte Den Pinus nigra) en graanakkers, verwoest werd. Zeven jaar na de brand werden het landschap en de vegetaties in detail beschreven, in combinatie met lijntransectonderzoek naar de talrijkheid van vogels. De verspreiding en dichtheid van vogels was voor ruim 31% te verklaren uit de nieuw ontstane patronen in het landschap. De vogels waren in verschillende groepen te rangschikken afhankelijk van hun binding aan drie landschaptypes: (1) herstellende eikenbossen, (2) de nabijheid van akkerland met pijnboomopstanden die aan de brand waren ontsnapt, (3) kale, nog niet herstelde plekken. Er bestond een sterk verband tussen het voorkomen van de verschillende vogelsoorten en gradiŽnten in de vegetatie. De natuurwaardes van de vogelbevolking was het laagst in gebieden met uitlopende Donseik Quercus humilis en het hoogst op hellingen die met lage struiken waren begroeid. Het onderzoek laat zien dat, afhankelijk van het type bos, bosbranden een volledig nieuw landschap tot gevolg kunnen hebben met mogelijkheden voor vogelsoorten die worden bedreigd in Europa.


[close window] [previous abstract] [next abstract]