Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hegemann A. & Voesten R. (2011) Can Skylarks Alauda arvensis discriminate a parasite nestling? Possible case of nestling Cuckoo Cuculus canorus ejection by its host parents. ARDEA 99 (1): 117-120
Er is veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop waardvogels een ei van de Koekoek Cuculus canorus in hun nest onderscheiden en vervolgens verwijderen. Zodra een Koekoeksjong uit het nest gekropen is lijkt het risico van herkenning geweken en er is nooit vastgesteld dat waardvogels een Koekoeksjong uit hun nest werken. Dit artikel betreft een waarneming van een paartje Veldleeuwerik Alauda arvensis dat waarschijnlijk een jonge Koekoek uit het nest verwijderde, waarna ze hun eigen jong grootbrachten. Dit was het enige geval van parasitisme door de Koekoek bij 348 nesten van de Veldleeuwerik die in het onderzoeksgebied Aekingerzand (onderdeel van het Nationale Park Drents-Friese Wold) werden gevonden. Graspiepers Anthus pratensis in hetzelfde gebied werden daarentegen wel veel geparasiteerd (21% van 43 nesten).


[close window] [previous abstract] [next abstract]