Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Onrubia A., Muñoz A.-R., Arroyo G.M., Ramírez J., de la Cruz A., Barrios L., Meyburg B.-U., Meyburg C. & Langgemach T. (2011) Autumn migration of Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina in the Strait of Gibraltar: accidental or regular? ARDEA 99 (1): 113-116
Tijdens systematische tellingen van de najaarstrek van vogels bij Gibraltar in Zuid-Spanje werden van 1998 tot en met 2009 jaarlijks één of meer Schreeuwarenden Aquila pomarina gezien. De 47 vogels passeerden tussen 6 augustus en 12 oktober, overwegend in de ochtenduren. Van de 13 op leeftijd gebrachte arenden waren er tien niet-juveniel. Een onafhankelijke bevestiging van deze trekroute werd gevonden in Schreeuwarenden uit Duitsland die met een GPS-zender waren uitgerust. Vier van de 74 gezenderde vogels vlogen in zuidwestelijke richting, waarvan er twee strandden in respectievelijk Frankrijk en tijdens de oversteek van Spanje naar Noord-Afrika. Twee andere haalden Afrika, eentje zelfs oostelijk Ivoorkust, alvorens het signaal verloren ging. De oversteek via Gibraltar is bijzonder, omdat Schreeuwarenden normaliter via de oostelijke Middellandse Zee naar hun overwinteringsgebieden in Oost- en zuidelijk Afrika vliegen. Het is onbekend of sommige Schreeuwarenden al langer een zuidwestelijke route volgden, of dat het een nieuw fenomeen is. De status van ‘zeldzaam’ in Spanje en Marokko moet in ieder geval worden herzien.


[close window] [previous abstract] [next abstract]