Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ruokonen M. & Aarvak T. (2011) Typology revisited: historical taxa of the bean goose Ė pink-footed goose complex. ARDEA 99 (1): 103-112
IdeeŽn over het onderscheiden van soorten veranderen in de loop van de tijd. Als gevolg daarvan kan de taxonomische status van organismen aan verandering onderhevig zijn. Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw had men de gewoonte om vogels die een iets afwijkend verenkleed vertoonden, tot (onder)soort te verheffen. In die tijd werd een aantal soorten en ondersoorten van het rietgans complex beschreven waarvan tegenwoordig de status niet meer erkend wordt of waarvan de status omstreden is. Om duidelijkheid te brengen in de taxonomie van deze groep werden vijf van deze historische taxa onderworpen aan een analyse op grond van genetische verwantschap (door middel van mitochondriaal DNA) en overeenkomsten in lichaamsmaten. Het betrof de Sushkins Rietgans Anser neglectus, de West-Siberische Taigagans A. fabalis johanseni en verder A. mentalis, A. oatesi en A. fabalis curtus. Er werden geen aanwijzingen gevonden die het onderscheid van deze soorten of ondersoorten rechtvaardigt. Elk van de vijf werd ingedeeld bij een van de huidige soorten en ondersoorten van de groep van rietganzen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]