Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Albano N., Masero J.A., SŠnchez-GuzmŠn J.M., Villegas A., Santiago-Quesada F. (2011) Effects of diet on growth-related patterns of energy and macronutrient assimilation efficiency in a semi-precocial bird, the Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica. ARDEA 99 (1): 93-101
Er is amper onderzoek gedaan naar de voedselvertering door jonge vogels, en er is daarom weinig bekend over de vertering van macronutriŽnten tijdens de groei van kuikens. We onderzochten de assimilatie van energie en macronutriŽnten door kuikens van de Lachstern Gelochelidon nilotica in afhankelijkheid van hun dieet. In het lab maten we de verteringsparameters bij kuikens van 10, 15 en 22 dagen oud die vis of insecten te eten kregen. De bruto energie-opname verschilde niet tussen de twee voedselgroepen maar de viseters assimileerden energie en macronutriŽnten beter dan de insecteneters. De assimilatie-efficiŽnties waren het hoogst op een leeftijd van 15 dagen. De enige parameter die niet afnam na dag 15 was de assimilatie-efficiŽntie van vet. Kuikens op een visdieet groeiden sneller dan kuikens op een insectendieet, maar de insecteneters bleven een langere tijd groeien. Mogelijk passen kuikens de assimilatie van energie en macronutriŽnten aan hun behoeftes voor een optimale groei aan. Kennis over de verteringsparameters kunnen ons inzicht geven in het hoe en waarom van de groeisnelheden en het broedsucces in de natuurlijke omgeving.


[close window] [previous abstract] [next abstract]