Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Arizaga J., Schmaljohann H. & Bairlein F. (2011) Stopover behaviour and dominance: a case study of the Northern Wheatear Oenanthe oenanthe. ARDEA 99 (2): 157-165
Sommige vogelsoorten bezetten niet alleen territoria gedurende de broedtijd maar vertonen ook territoriumgedrag tijdens de trek. Territoriale dieren kunnen onderweg op pleisterplaatsen gunstige plekken monopoliseren wat betreft voedsel en beschutting. De sociale status die individuen hebben op deze pleisterplaatsen, zou dus een grote invloed kunnen hebben op het gedrag dat zij vertonen tijdens de trek. In het onderhavige onderzoek vergeleken de auteurs het gedrag van dominante en subdominante Tapuiten Oenanthe oenanthe op een pleisterplaats op het eiland Helgoland gedurende de voorjaarstrek van 2009. Zij vonden dat dieren die veel agressieve interacties initieerden met soortgenoten en die in meer dan 50% van de gevallen wonnen, overwegend de territoria bezetten en verdedigden. Dieren die niet in staat waren een territorium te bemachtigen, werden voortdurend door territoriale individuen van de goede foerageerplekken verjaagd. Dit resulteerde in een voor de subdominante vogels verlaagde voedselopnamesnelheid. Tevens neigden zij ernaar de periode dat zij op het eiland pleisterden, te verkorten en eerder door te trekken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]