Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mainwaring M.C. (2011) The use of nestboxes by roosting birds during the non-breeding season: a review of the costs and benefits. ARDEA 99 (2): 167-176
Een aantal vogelsoorten gebruikt nestkasten niet alleen als nestgelegenheid, maar ook als slaapplaats buiten de broedtijd. Over de consequenties van het gebruik van nestkasten buiten het broedseizoen is echter weinig bekend. Deze review beschrijft de voor- en nadelen van het slapen in nestkasten. Het verstrekken van nestkasten door mensen heeft het aantal mogelijke slaapplaatsen voor vogels sterk vergroot. Het grootste voordeel van slapen in nestkasten is dat het vogels een belangrijke energiebesparing oplevert. Hier staat echter tegenover dat de vogels blootstaan aan een verhoogde druk van parasieten. Vogels vermijden dan ook nestkasten met een hoge dichtheid aan ectoparasieten. Natuurlijk is er een grote variatie in de kwaliteit van nestkasten als slaapplaats. Inter-specifieke concurrentie zorg er daarbij voor dat de grotere en dominante soorten de nestkasten van hogere kwaliteit bezetten. Vanwege een gebrek aan veldonderzoek is het niet te zeggen of het voor een individu een voor- of nadeel voor de fitness oplevert om van nestkasten gebruik te maken als slaapplaats. Toekomstige studies over het gebruik van nestkasten als slaapplaats dienen zich daarom daarop te richten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]