Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Martínez de Lecea F., Hernando A., Illana A. & Echegaray J. (2011) Cannibalism in Eurasian Griffon Vultures Gyps fulvus. ARDEA 99 (2): 240-242
Na de uitbraak van de gekkekoeienziekte (BSE) zijn binnen de Europese Unie de regels aangescherpt voor de wijze waarop dode dieren moeten worden afgevoerd. In Spanje had dit grote gevolgen voor gieren, omdat er veel minder kadavers in de open lucht werden gedumpt dan voorheen. De verminderde beschikbaarheid van karkassen resulteerde bij Vale Gieren Gyps fulvus in een lagere reproductie en een hogere sterfte onder juveniele vogels. Bovendien werden er meer conflicten gemeld tussen gieren en vee, terwijl mogelijk ook het gierengedrag is gewijzigd. In dit licht bezien is de waarneming van een Vale Gier die door soortgenoten werd gedood relevant. Het betrof een vogel die met een vleugel klem kwam te zitten nadat onderling gekrakeel van 60 Vale Gieren bij het karkas van een schaap diverse rotsblokken naar beneden had doen tuimelen. Binnen een minuut na het ongeluk waren de geschrokken gieren terug bij het schaap, waarop ze plotseling op de beklemde, spartelende soortgenoot gingen pikken tot de dood erop volgde. De gedode gier werd vervolgens deels opgegeten. Is dit geval van kannibalisme een uitzondering of heeft het te maken met de sterke reductie van voedselaanbod en – dientengevolge – een hogere onderlinge agressiviteit?


[close window] [previous abstract] [next abstract]