Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Källander H. (2011) Fishing flocks of Great Crested Grebes Podiceps cristatus consist of breeding birds. ARDEA 99 (2): 232-234
Het is bekend dat Futen Podiceps cristatus vaak in groepen naar voedsel zoeken, maar dat ze dit ook doen in de tijd dat ze een nest hebben, is opmerkelijk. Futen die langs de rand van een meer in het zuiden van Zweden broeden, bleken in de jaren 2008–2010 elkaar tijdens broedpauzes op het water op te zoeken om gezamenlijk naar voedsel te duiken. De groepen ontstonden direct na zonsopkomst en losten in de loop van de dag weer op. Het groepsgewijs vissen viel samen met de tijd dat de vogels een nest hadden. Het begon rond 1 mei en eindigde zodra de jongen het nest hadden verlaten. Begin en einde van de periode waarop de Futen in groepen gingen foerageren en daarmee stopten, was niet elk jaar hetzelfde, maar gegevens over het exacte tijdstip van broeden, de helderheid van het water en de talrijkheid van prooivissen ontbraken om verschillen tussen de jaren hieruit te verklaren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]