Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lu X., Ke D., Guo Y., Tang S., Zhang L. & Wang C. (2011) Breeding ecology of the Black Redstart Phoenicurus ochruros at a Tibetan site, with special reference to cooperative breeding. ARDEA 99 (2): 235-240
Broeden in het hooggebergte vergt andere aanpassingen dan broeden in het laagland. De Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros broedt van zeeniveau in Nederland tot op 5000 meter hoogte in Tibet. Het is daarmee een ideale soort om aanpassingen aan het leven langs een hoogtegradiënt te bestuderen. In dit onderzoek maten de onderzoekers verschillende broedbiologische parameters in een populatie op de Tibetaanse hoogvlakte. De Tibetaanse Zwarte Roodstaarten legden minder broedsels per seizoen en grotere eieren dan hun Europese soortgenoten. Ook werden er enkele gevallen van coöperatief broeden en een mogelijk geval van broedparasitisme vastgesteld. Dit is het eerste bevestigde geval van coöperatief broeden onder de 11 soorten van het slacht Phoenicurus. Broedparasitisme treedt uiterst zeldzaam op in Europese Zwarte Roodstaarten. Het lijkt erop dat Tibetaanse Zwarte Roodstaarten inzetten op minder jongen, maar meer investeren per jong dan hun soortgenoten dichter bij zeeniveau.


[close window] [previous abstract] [next abstract]