Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sasvári L. & Hegyi Z. (2011) Predation risk of Tawny Owl Strix aluco nests in relation to altitude, breeding experience, breeding density and weather conditions. ARDEA 99 (2): 227-232
De auteurs bestudeerden de kans op nestpredatie in een populatie van Bosuilen Strix aluco in de bergen van het Duna-Ipoly Nationale Park in Hongarije tussen 1992 en 2009. Ze relateerden de keuze voor nestlocatie met hoogte, de ervaring van mannen en de weersomstandigheden. Hoger in de bergen was het risico van nestpredatie beperkter dan lager in de bergen, waar de uilen in hogere dichtheden nestelden. Het risico van nestpredatie nam met de lokale broedervaring van de mannen af. Slecht weer, zoals sneeuwbedekking die tot laat in het seizoen aanhield, hogere broeddichtheid en latere legdatum deden de kans op het mislukken van het nest door predatie toenemen. De meeste legsels werden gepredeerd tijdens de jongenfase en niet zozeer tijdens het broeden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]