Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Si Y., Skidmore A.K., Wang T., de Boer W.F., Toxopeus A.G., Schlerf M., Oudshoorn M., Zwerver S., van der Jeugd H., Exo K.-M. & Prins H.H.T. (2011) Distribution of Barnacle Geese Branta leucopsis in relation to food resources, distance to roosts, and the location of refuges. ARDEA 99 (2): 217-226
In de winter van 2008 werden acht Brandganzen Branta leucopsis bij het Lauwersmeer voorzien van een satellietzender. Dit bood de mogelijkheid te zien waar de vogels zich van dag op dag ophielden tot ze in de loop van april en mei naar het noordoosten wegtrokken. De gebiedskeuze in de noordelijke provincies kwam goed overeen met het al bekende verspreidingspatroon van de Brandgans met concentraties in het Lauwersmeergebied, langs de Wadden- en IJsselmeerkust van Friesland, op Schiermonnikoog en in de Dollard. Meer gedetailleerd onderzoek in het Lauwersmeergebied liet zien dat de acht ganzen de meeste tijd doorbrachten in delen die door de overheid voor ganzenopvang waren aangewezen (“foerageergebieden”). De ganzen foerageerden bij voorkeur binnen een straal van 2 km van de slaapplaatsen in het Lauwersmeer. Daarbuiten werd minder dan 17% van de tijd doorgebracht. De gebiedskeuze van de ganzen was afhankelijk van de lengte van het gras; gras met een lengte van 3–6 cm werd geprefereerd boven korter of langer gras. De kwaliteit van het gras (bepaald aan de hand van het eiwitgehalte) bleek niet van invloed te zijn op de gebiedskeuze. Kennelijk voldeed het eiwitgehalte overal aan de behoeftes van de ganzen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]