Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Emmrich M. & Düttmann H. (2011) Seasonal shifts in diet composition of Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis foraging at a shallow eutrophic inland lake. ARDEA 99 (2): 207-216
De auteurs onderzochten de voedselsamenstelling van Aalscholvers Phalacrocorax carbo sinensis die foerageerden op het Dümmermeer, een ondiep, voedselrijk meer van 1.240 ha in Neder-Saksen, Duitsland. Zij verzamelden verspreid over een heel jaar in totaal 562 braakballen, die daarna nader werden onderzocht. De braakballen bevatten skeletdelen van 10.645 vissen behorende tot 15 soorten. Er werden in de loop van het jaar substantiële verschuivingen in de frequentie, samenstelling en grootte van de gegeten vissoorten gevonden. Snoekbaars Sander lucioperca, Pos Gymnocephalus cernuus, Blankvoorn Rutilus rutilus en Baars Perca fluviatilis veroorzaakten de grootste seizoensverschillen in het voedsel. In de late herfst en winter werd het voedsel gedomineerd door kleine karperachtigen en Pos. In het voorjaar foerageerden de Aalscholvers voornamelijk op grotere karperachtigen. In de zomer vormden jonge baarsachtigen (voornamelijk Snoekbaars) de voornaamste prooi. De auteurs schatten dat ten minste 32,6 ton (26,3 kg/ha) vis door Aalscholvers werd geconsumeerd, waarvan een derde (10,8 ton) bestond uit Snoekbaars. In augustus–september werd 81% van de in dat jaar geconsumeerde hoeveelheid Snoekbaars aan het meer onttrokken. Dit geeft aan dat de Aalscholvers in het Dümmermeer een belangrijke predator van jonge Snoekbaars is. Deze bevindingen laten zien dat het noodzakelijk is om in alle seizoenen een uitgebreide voedselanalyse uit te voeren. Anders wordt geen goed beeld verkregen van de invloed die predatie door Aalscholvers heeft op de visstand. Kortstondige metingen aan de voedselsamenstelling kunnen misleidend zijn en leiden tot inadequate beheersmaatregelen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]