Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Yang N., Zhang K., Lloyd H., Ran J., Xu Y., Du B., Yue B., Wang Y. & Klaus S. (2011) Group size does not influence territory size and overlap in a habituated population of a cooperative breeding Himalayan Galliforme species. ARDEA 99 (2): 199-206
Het voorkomen van co÷peratieve broedzorg bij vogels lijkt voornamelijk af te hangen van de mogelijkheid die jonge, geslachtsrijpe vogels hebben om zelf te gaan broeden. Als deze mogelijkheid afwezig is, sluiten zij zich vaak aan bij groepen territoriale dieren om zo hun kans op reproductie in de toekomst te vergroten. De grootte van die territoria hangt vaak samen met de kwaliteit van een groep. Bij met uitsterven bedreigde vogelsoorten is het daarom van belang te weten of het gefragmenteerde landschap waarin ze leven nog wel genoeg mogelijkheden biedt om co÷peratieve broedzorg te waarborgen. Onder de hoendervogels (Galliformes) is co÷peratieve broedzorg een zeldzaam verschijnsel, aangezien de jongen van deze soorten snel onafhankelijk zijn en slechts weinig ouderlijke broedzorg ontvangen. In het hier beschreven onderzoek bestudeerden de auteurs wat de invloed is van groepsgrootte op territoriumgrootte bij het Roodkeelwigstaarthoen Tetraophasis szechenyii, een met uitsterven bedreigde endemische vogelsoort uit de Chinese Himalaya. Het onderzoek is uitgevoerd aan 18 co÷peratieve groepen, die deel uitmaakten van een populatie die bijgevoerd werd door Tibetaanse monniken. De dieren zijn daardoor goed te observeren zonder gebruik te maken van zenders. De onderzoekers keken hoe plaatsgetrouw de groepen waren, hoeveel overlap er tussen de groepen was en wat de invloed van de bijvoerplaatsen was voor hun plaatskeuze. Zij vonden dat de grootte en mate van overlap van de territoria verschilde wanneer het gemeten werd binnen of buiten het broedseizoen. De grootte van de groep speelde daarbij geen rol. Wel belangrijk was hoe de plaatsen waar bijgevoerd werd, lagen ten opzichte van hun broed- en slaapplaatsen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]