Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ledwoń M. (2011) Sexual size dimorphism, assortative mating and sex identification in the Whiskered Tern Chlidonias hybrida. ARDEA 99 (2): 191-198
Grootteverschillen tussen seksen (‘sexual size dimorphism’, of SSD) kan het resultaat zijn van zowel natuurlijke als seksuele selectie. De factoren en mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, zijn echter moeilijk vast te stellen. Het meten van de SSD en een niet-random partnerkeuze alsmede het bestuderen van de ecologie van een soort zijn cruciaal voor het toetsen van oorzaken en effecten van SSD. In het onderhavige onderzoek is de SSD en niet-random partnerkeuze gemeten bij Witwangsterns Chlidonias hybrida, een moerasstern van gemiddelde grootte. Vervolgens is met behulp van een discriminantanalyse een vergelijking opgesteld die de sekse voorspelt. De auteur heeft in 2005–2010 in het zuiden van Polen 241 volwassen broedvogels gevangen waaraan een aantal maten zijn genomen en waarvan de sekse via moleculaire technieken is bepaald. Mannetjes waren significant groter dan vrouwtjes voor alle zes genomen maten: totale koplengte (inclusief snavel), snavellengte, snavelhoogte, tarsuslengte, vleugellengte en lichaamsgewicht. De grootste dimorfie-index werd vastgesteld bij kop- en snavelmaten en bij het lichaamsgewicht. Koplengte, snavellengte en snavelhoogte waren positief gecorreleerd binnen paren. Twee discriminantfuncties, één gebaseerd op snavellengte en snavelhoogte en één gebaseerd op koplengte, voorspelden beide 95% van de seksen correct. Grootteverschil tussen de seksen is bij Witwangsterns sterker dan bij andere sternensoorten, waarschijnlijk door een sterkere sekseafhankelijke voedselspecialisatie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]