Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Cong P., Wang X., Cao L. & Fox A.D. (2012) Within-winter shifts in Lesser White-fronted Geese Anser erythropus distribution at East Dongting Lake, China. ARDEA 100 (1): 5-11
Het Oostelijke Dongting Meer, gelegen in het stroomdal van de rivier de Jangtsekiang in China, vormt het overwinteringsgebied van 20.000 Dwergganzen Anser erythropus. In een van de kerngebieden (het Caisang Meer) werd onderzoek gedaan naar de verspreiding en voedselkeuze door de ganzen. Kenmerkend voor het gebied zijn de jaarlijkse fluctuaties in waterniveau, waarbij in het najaar uitgestrekte gebieden droogvallen en bedekt worden door homogene vegetaties van het gras Alopecurus aequalis, de zegge Carex heterolepis en de waterbies Eleocharis migoana. Waterbies is de favoriete voedselplant van de ganzen, maar de planten worden na aankomst van de ganzen in november zo sterk begraasd dat binnen een maand het voedsel opraakt. De ganzen wijken in december dan uit naar omringende meren, waar vooral zegge op het menu staat. Het onderzoeksgebied ligt in de subtropische klimaatzone, waarbij midden in de winter de temperaturen zakken tot rond het vriespunt. De plantengroei ligt dan stil. Als in de loop van januari de groei van gras en zegge weer op gang komt, gaan de ganzen daar op foerageren. Vanaf het moment dat ook waterbiezen beginnen te groeien, nemen de aantallen Dwergganzen snel toe. De ganzen blijken kritisch te zijn in de keuze van hun foerageerplekken. Ze mijden plaatsen waar de hoeveelheid biomassa gering of juist hoog is. Omdat de hoeveelheid biomassa een gradiŽnt laat zien van weinig op de laagst gelegen plekken naar veel op de hoogste, is het voorkomen van de ganzen beperkt tot smalle zones die aan hun behoeftes voldoen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]