Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Duijns S., Jukema J., Spaans B., van Horssen P. & Piersma T. (2012) Revisiting the proposed leap-frog migration of Bar-tailed Godwits along the East Atlantic Flyway. ARDEA 100 (1): 37-43
Er komen langs de Oost-Atlantische trekroute twee verschillende populaties van de Rosse Grutto Limosa lapponica voor. Een ‘Europese’ populatie (ondersoort lapponica), die in het noorden van Scandinavië broedt en naar wordt aangenomen uitsluitend in Europa overwintert. En een ‘Afro–Siberische’ populatie (ondersoort taymyrensis), die in Noord-Siberië broedt en verondersteld wordt de winter in West-Afrika door te brengen. Als we dit tot op heden theoretische onderscheid kunnen onderbouwen, dan hebben we een mooi voorbeeld van een ‘leap-frog’ migratiesysteem, waarbij de Afro–Siberische populatie ‘over’ de Europese populatie heen trekt. Wij analyseerden 946 terugmeldingen van metalen ringen opgebouwd door EURING (met gegevens die teruggaan tot 1935) en meer dan 13.000 waarnemingen van het NIOZ kleurringprogramma uit de afgelopen jaren (2001–2010). Deze analyse stelt ons in staat om te onderzoeken of de Rosse Grutto inderdaad een ‘leap-frog’ migratie laat zien of dat er tussen beide overwinteringsgebieden uitwisseling plaatsvindt. Bijna alle gemerkte individuen gedroegen zich volgens de gangbare theorie. Slechts acht vogels (0,8%) van de (kleur)ringmeldingen bleken beide overwinteringsgebieden (Europa en Afrika) gebruikt te hebben. Zij vertegenwoordigen dus opmerkelijke uitzonderingen. We kunnen zelfs niet met 100% zekerheid zeggen dat deze vogels alle inderdaad in beide overwinteringsgebieden geweest zijn, want mogelijk is er sprake geweest van verkleuring van de kleurringen. De mate van overlap in overwinteringsgebied tussen beide broedpopulaties is veel kleiner dan aanvankelijk op grond van de biometrie van de vogels werd gedacht. De verschillen in morfologie tussen de twee populaties zijn echter te klein om individuele vogels in het overwinteringsgebied aan een van de twee broedpopulaties toe te rekenen. De verschillen in trekstrategie en overwinteringsgebied tussen de Europese en Siberische broedpopulatie laten zien dat de populaties ook buiten de broedtijd bijna volledig gescheiden zijn en dat er inderdaad sprake is van een ‘leap-frog’ migratie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]