Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Toral G.M. & Figuerola J. (2012) Nest success of Black-winged Stilt Himantopus himantopus and Kentish Plover Charadrius alexandrinus in rice fields, southwest Spain. ARDEA 100 (1): 29-36
Strandplevier Charadrius alexandrinus en Steltkluut Himantopus himantopus zijn veel voorkomende broedvogels in het Nationaal Park Doņana in het zuidwesten van Spanje. Tegenwoordig broeden beide soorten niet alleen in het moerasgebied, maar ook in de aangrenzende rijstvelden. In 2005–2007 is met behulp van de statistische methode van Shaffer onderzocht wat de overlevingskans van de nesten in de rijstvelden was in relatie tot het jaar van onderzoek, plaats, leeftijd van het nest en dag van het jaar. Ter vergelijking met ander onderzoek werd de nestoverleving ook berekend onder de aanname dat er geen variatie in de tijd was (vergelijkbaar met de traditionele Mayfield methode). Bij de Steltkluut nam de overlevingskans toe naarmate het nest ouder was. Dit wijst erop dat de predatie van de eieren vooral hoog was tijdens de eerste dagen van het broeden. Bij de Strandplevier bestond veel minder variatie met de leeftijd in overlevingskans van het nest. Dit wijst op een betrekkelijk constante kans op predatie. De overlevingskans van nesten van de Strandplevier varieerde wel in de loop van het broedseizoen. Die kans was het grootst halverwege het broedseizoen. Het nestsucces van Steltkluut (berekend volgens Mayfield) was gemiddeld 50%, dat van Strandplevier 45%. Daarmee was het succes van beide soorten vergelijkbaar met het broedresultaat in natuurlijke gebieden met een florerende populatie. Dit wijst erop dat de rijstvelden grenzend aan het moerasgebied van het Nationaal Park Doņana een belangrijk aanvullend broedhabitat vormen voor beide soorten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]