Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Goede A.A. (1993) Longevity in homeotherms, the high lifespan and lifespan energy potential in charadriiformes. ARDEA 81 (2): 81-88
De potentiŽle levensduur van warmbloedigen wordt beschreven met behulp van vergelijkingen die de relatie tussen het lichaamsgewicht en de hoogst bereikte ouderdom van een diersoort beschrijven. Vit deze vergelijkingen blijkt dat vogels behorend tot de ordes Charadriiformes (plevieren, steltlopers, jagers, meeuwen, sterns en alken) en waarschijnlijk ook Procellariiformes (albatrossen, stormvogels) een anderhalf keer hogere potentiŽle levensduur hebben dan andere niet-zangvogels met vergelijkbare lichaamsgewichten. Aapachtigen kunnen twee maal zo oud worden als andere zoogdieren met vergelijkbare lichaamsgewichten. Maximale levensduur kan ook opgevat worden als de maximale hoeveelheid energie die een gram lichaamsweefsel heeft verbruikt gedurende het leven. De potentiŽle energetische levensduur van een gram lichaamsweefsel (LEP, lifespan energy potential) van een diersoort wordt berekend uit het product van de maximale levensduur en het basaalmetabolisme per gram. Met deze eenheid wordt vergelijking tussen dieren met verschillend lichaamsgewicht mogelijk. Vogelsoorten behorende tot de ordes Charadriiformes en Procellariiformes blijken een bijna zes maal hogere LEP te hebben dan zoogdiersoorten anders dan aapachtigen. AŽroob energieverbruik brengt schade toe aan de weefsels en men vermoedt dat o.a. accumulatie van deze schade een van de oorzaken van veroudering en dood is. Om zich teweer te stellen tegen deze schade bedient het lichaam zich van zgn. antioxidanten. Het is eerder aangetoond dat het verschil in potentiŽle levensduur tussen aapachtigen en andere zoogdieren gecorreleerd is met een verschil in concentraties anti-oxidanten. In de discussie van dit artikel wordt de suggestie gedaan dat het element selenium mogelijk een rol speelt bij de hoge ouderdom die de Charadriiformes kunnen bereiken. Selenium is in hoge concentraties aanwezig in Charadriiformes en staat bekend als antioxidant.


[close window] [previous abstract] [next abstract]