Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Goede A.A. (1993) Variation in the energy intake of captive Oystercatchers Haematopus ostralegus. ARDEA 81 (2): 89-97
Ten behoeve van een experiment zijn scholeksters ruim een jaar in gevangenschap gehouden. Verschillende selenium verbinden werden in natuurlijke concentraties aan het eten toegevoegd om na te gaan welke verbinding verantwoordelijk is voor de hoge selenium concentraties in de steltlopers uit de Waddenzee. Gedurende het experiment werd de voedselinname gemeten om de seleniuminname te kunnen berekenen, maar tevens werden zo gegevens van de energie-inname verkregen over een aaneengesloten periode van 16 maanden. Het eerste doel van dit artikel is de variatie in energie-inname te beschrijven, daarnaast wordt de beschikbaarheid van energie in verband gebracht met energie benodigd voor het metabolisme. Naast seizoensvariaties in energie-inname bleek de voedselinname ook afhankelijk van het type voedsel dat aangeboden werd. Voedsel waaraan anorganische seleniumverbindingen toegevoegd was werd minder gegeten dan hetzelfde voedsel zander toevoegingen. Voedsel dat een hoog percentage vismeel bevatte werd meer gegeten dan voedsel met een lager percentage. De smaak van het voedsel is mogelijk de oorzaak van deze variatie. In het najaar, de periode waarin lichaamsreserves worden opgeslagen, werd drie maal een verhoogde energie-inname waargenomen in periodes rand volle maan. In een langdurige strenge koudeperiode werd niet genoeg voedsel ingenomen en lichaamsreserves opgebruikt om aan de theoretische energie behoefte te voldoen. De vogels hebben zich mogelijk aangepast aan de koude omstandigheden door de verteringsefficiŽntie van het eiwitbestanddeel van het voedsel te verhogen, of op energieverbruik te besparen door b.v. relatief immobiel te worden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]