Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

GonzŠlez-Braojos S., Vela A.I., Ruiz-de-CastaŮeda R., Briones V. & Moreno J. (2012) Sources of variation in enterococci and Enterobacteriaceae loads in nestlings of a hole-nesting passerine. ARDEA 100 (1): 71-77
Zoals bij alle dieren spelen darmbacteriŽn ook bij vogels een belangrijke rol bij de vertering van voedsel. In het ei zijn de darmen van kuikens nog vrij van bacteriŽn. De darmflora komt tot stand in het nest. De periode net na het uitkomen is dus cruciaal voor een gezonde darmflora. In deze periode zijn jonge vogels echter nog niet in staat zelf hun lichaamstemperatuur te reguleren. Het ligt dus voor de hand dat samenstelling van de darmflora bij jonge kuikens varieert met de omgevingstemperatuur en andere weersomstandigheden, wat gevolgen zou kunnen hebben voor de gezondheid van de kuikens. In dit Spaanse onderzoek werd het voorkomen van twee typen darmbacteriŽn in kuikens van de Bonte Vliegenvanger gekwantificeerd. Bij jonge kuikens waren de aantallen Enterobacteriaceae in de uitwerpselen van kuikens relatief hoog bij hogere temperaturen en relatief laag tijdens regenachtige periodes. Het laatste gold alleen bij vroege broedsels en bij lage temperatuur. Voor oudere kuikens was er alleen een correlatie tussen Enterobacteriaceae en de uitkomstdatum. De hoeveelheden van een ander type darmbacterie (enterococci) waren alleen afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Ongeacht hun leeftijd hadden kuikens meer enterococci bij hogere temperaturen. Deze resultaten laten zien dat het weer inderdaad invloed heeft op de samenstelling van de darmflora bij jonge vogels. Hierbij spelen waarschijnlijk de onmacht van jonge kuikens om hun lichaamstemperatuur constant te houden en het vermogen van de ouders om genoeg voedsel aan te dragen een rol.


[close window] [previous abstract] [next abstract]