Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

de Jong J. & van den Burg A. (2012) A new method to sex Barn Owls Tyto alba. ARDEA 100 (1): 95-97
Bij Kerkuilen Tyto alba van de nominaatvorm zouden de geslachten volgens de literatuur kunnen worden onderscheiden op basis van het vlekkenpatroon op de ondervleugel en het onderlichaam. De Nederlandse populatie, waarbinnen zowel vogels van de donkere ondersoort guttata als de lichte nominaatvorm voorkomen, laat echter veel overlap in het vlekkenpatroon tussen beide geslachten zien. In dit artikel beschrijven we een nieuwe methode om het geslacht van Kerkuilen te bepalen aan de hand van de breedte van de bandjes nabij de top van de binnenvlag van de handpennen. De methode is ontwikkeld op basis van 240 dode Kerkuilen, waarvan het geslacht door autopsie was vastgesteld. De bandjes nabij de top van de van de handpennen 8 en 10 (telling van binnen naar buiten) waren bij alle mannetjes smaller dan 7,5 mm, bij alle vrouwtjes breder dan 7,5 mm. De breedtes van de andere bandjes op de hand- en armpennen lieten een overlap tussen de geslachten zien. De methode werd gevalideerd bij 20 dode Kerkuilen door 10 geïnstrueerde vrijwilligers (ringers), die allen de bandjes nabij de top van de binnenvlag hebben gemeten om het geslacht te bepalen. De totale meetfout per uil bedroeg 2,2% (spreiding 0,8–3,9%) van de gemiddelde gemeten bandbreedte. Ondanks de meetfout waren alle vrijwilligers in staat het geslacht van de Kerkuil correct vast te stellen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]