Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zieliński J. (2012) Nest reuse by Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla. ARDEA 100 (1): 98-100
Bij veel vogelsoorten wordt een nest maar ťťn keer in het seizoen gebruikt. Hergebruik van oude nesten zou voordelen kunnen opleveren uit het oogpunt van tijd- en energiebesparing. Bij de stad Bydgoszcz in het centrale deel van Polen werd gedurende zeven jaren het hergebruik van 479 nesten bij de Zwartkop Sylvia atricapilla onderzocht. Doel van het onderzoek was te bepalen hoe vaak een nest binnen hetzelfde seizoen werd hergebruikt door hetzelfde of een ander paar en na te gaan of beschadigde nesten minder vaak werden hergebruikt dan onbeschadigde. Na het beŽindigen van een nestpoging waren 353 nesten (73,7%) nog in goede staat. Slechts vier (1,1%) hiervan werden nogmaals gebruikt. Van de 126 beschadigde nesten werd geen enkel nest opnieuw gebruikt. Of in een nest jongen waren grootgebracht, leek evenmin een factor van belang. Bij mislukte nesten, waar de kans op een nieuwe broedpoging het grootst is, werd 1,3% (n = 231) opnieuw gebruikt. Bij de succesvolle nesten was die kans 0,8% (n = 122). Het is dus onwaarschijnlijk dat de toestand waarin het oude nest verkeert, de mate van hergebruik beÔnvloedt. Voor de bouw van een nieuw nest werd zelden materiaal van een oud nest gebruikt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]