Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Veen J., Overdijk O. & Veen T. (2012) The diet of an endemic subspecies of the Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia balsaci, breeding at the Banc d’Arguin, Mauritania. ARDEA 100 (2): 123-130
De in Mauritanië broedende endemische ondersoort van de Lepelaar Platalea leucorodia balsaci is in de periode 1998–2010 sterk in aantal achteruitgegaan. Het is onbekend wat hiervan de oorzaak is. In deze studie wordt het voedsel van de Lepelaars onderzocht op basis van een analyse van uitwerpselen die in acht verschillende jaren in de broedkolonies zijn verzameld. De resultaten tonen aan dat de Lepelaars vrijwel uitsluitend garnalen (59,7%) en kleine vissen (35,4%) aten. Wat de vissen betreft, vonden we vooral vertegenwoordigers van de familie der Gobiidae (20,8%). Vissen en garnalen werden vastgesteld op basis van respectievelijk otolieten (gehoorsteentjes) en (delen van) kaakjes. De garnalen konden niet op soortniveau gedetermineerd worden. Hetzelfde gold voor veel otolieten. Alle gegeten prooien bleken erg klein te zijn. Het voedsel van volwassen dieren en hun kuikens was grotendeels hetzelfde. De samenstelling van het voedsel van de volwassen dieren vertoonde grote verschillen tussen de jaren. Voor geen enkele prooisoort werd echter een duidelijke trend binnen de onderzoeksperiode gevonden. Hieruit blijkt dat de achteruitgang van de onderzochte populatie Lepelaars niet gecorreleerd is met veranderingen in de voedselsamenstelling. Daarbij moet echter benadrukt worden dat ons onderzoek kwalitatief van aard was. Gezien de dramatische achteruitgang van de populatie wordt gepleit voor een meer gedetailleerde ecologische studie, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan voedselopname en voedselaanbod.


[close window] [previous abstract] [next abstract]