Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Yamaç E. & Bilgin C.C. (2012) Post-fledging movements of Cinereous Vultures Aegypius monachus in Turkey revealed by GPS telemetry. ARDEA 100 (2): 149-156
Om meer te weten te komen over de trek van de Monniksgier Aegypius monachus werden in 2009 en 2010 drie jonge gieren in het noordwesten van Turkije voorzien van een GPS-GSM zender. De techniek van deze zenders berust op het doorgeven van GPS-posities door gebruik te maken van het reguliere GSM netwerk. Tot de zenders stopten met werken werden de vogels 105–148 dagen gevolgd. Na het uitvliegen bleven de vogels in de buurt van het nest en bestreken een gebied van gemiddeld 356 km2. In deze tijd werd per dag minder dan 10 km afgelegd. Tijdens de trek vanaf half oktober legden de vogels 59,3–120,3 km per dag af. Verplaatsingen vonden vooral rond het middaguur plaats. Als rustplaats hadden de gieren een voorkeur voor relatief hooggelegen plekken, steile hellingen en beboste plekken. Na een trekweg van 2765 km bereikten de vogels woestijngebieden in de noordelijke helft van Saoedi-Arabië.


[close window] [previous abstract] [next abstract]