Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Strandberg R., Hake M., Klaassen R.H.G. & Alerstam T. (2012) Movements of immature European Honey Buzzards Pernis apivorus in tropical Africa. ARDEA 100 (2): 157-162
Om de bewegingen van Wespendieven Pernis apivorus gedurende hun eerste levensjaren te volgen, werden zes jonge vogels op het nest voorzien van een satellietzender. Na het oversteken van de Sahara in oktober verbleven de vogels enige tijd in West-Afrika, ruim boven de evenaar op 9,913,6 noorderbreedte. In november trokken vier van de vijf vogels met een nog functionerende zender verder in zuidelijke en zuidoostelijke richting tot op1,79,8 noorderbreedte. Drie Wespendieven waren in tropisch Afrika gedurende lange tijd te volgen. In een periode van 13 tot 14 maanden legden ze 2.4303.990 km af, waarbij meerdere gebieden werden bezocht. Volwassen vogels laten een ander trekpatroon zien door zonder tussenstops naar het overwinteringsgebied te vliegen. Daar blijft hun actieradius vervolgens beperkt tot een klein gebied. De trekbewegingen van jonge Wespendieven in tropisch Afrika hebben mogelijk te maken met weersomstandigheden of exploratief gedrag. Het is ook mogelijk dat jonge Wespendieven voedselconcurrentie met oude vogels uit de weg gaan, al dan niet onder invloed van aantasting van hun leefgebied.


[close window] [previous abstract] [next abstract]