Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Węgrzyn E. (2012) In the Blackcap Sylvia atricapilla last-hatched nestlings can catch up with older siblings. ARDEA 100 (2): 179-186
De groeisnelheid van nestjongen hangt van talloze factoren af. Bij dit Poolse onderzoek aan Zwartkoppen Sylvia atricapilla werd gekeken naar de invloed van de broedselgrootte, de volgorde van het uitkomen binnen het nest, de uitkomstdatum en het aantal keren dat er per dag werd gevoed op de groeisnelheid van de jongen. De groeisnelheid bleek vooral af te hangen van de broedselgrootte. Tijdens de eerste dagen na uitkomen waren de relatieve leeftijd binnen het nest en de datum van uitkomen ook van belang, maar deze effecten verdwenen naarmate de jongen ouder werden. Jongen in broedsels van vier kregen het meeste voedsel. Ze werden ook het zwaarst en kregen de langste tarsi. Er wordt daarom geconcludeerd dat in jaren met voldoende voedsel de optimale broedselgrootte vier bedraagt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]