Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Duckworth J.W. (2012) Recent, rapid colonisation of Lao PDR from the south by Yellow-vented Bulbul Pycnonotus goiavier. ARDEA 100 (2): 187-195
Verscheidene vogelsoorten in de tropen lijken hun verspreidingsgebied uit te breiden. Een reden hiervan kan zijn dat de waarnemingsdichtheid is toegenomen doordat veel tropische landen bij vogelaars steeds meer in trek raken. De kans dat vogels in gebieden waar ze schaars zijn, worden waargenomen kan daardoor toenemen. Een andere, moeilijk te onderscheiden reden kan zijn dat het daadwerkelijk om een expansie van het leefgebied van een soort gaat. In dit artikel laat de auteur aan de hand van waarnemingen aan de Wenkbrauwbuulbuul Pycnonotus goiavier in Laos zien dat de noordelijke expansie van deze soort wordt veroorzaakt door een daadwerkelijke uitbreiding van het leefgebied. De Wenkbrauwbuulbuul is een zangvogel die, in tegenstelling tot de voornaamste inheemse avifauna, voornamelijk voorkomt in bosarme gebieden, vaak met menselijke invloeden. In overeenstemming met een aantal andere soorten die verschuivingen vertonen in hun verspreiding in Laos, is het de noordelijke verspreidingsgrens die opschuift. Dit is een indicatie dat de verschuivingen voornamelijk veroorzaakt worden door een verandering in het klimaat. In het geval van de Wenkbrauwbuulbuul is als alternatieve verklaring een verandering van het habitat echter niet uit te sluiten. Door ontbossing en verstedelijking is het natuurlijke leefgebied voor deze soort sterk uitgebreid. De auteur stelt dat het een grote uitdaging is om in Zuidoost-AziŽ deze twee factoren van elkaar te scheiden, aangezien beide factoren de twee voornaamste redenen zijn voor een grote verandering in de avifauna in dit gebied.


[close window] [previous abstract] [next abstract]