Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Yuta T. & Koizumi I. (2012) Long breeding season and high frequency of multiple brooding in Great Tits in northern Japan. ARDEA 100 (2): 197-201
De Koolmees Parus major is een van de meest onderzochte vogelsoorten ter wereld. De soort heeft een groot verspreidingsgebied (Europa tot ver in AziŽ), waarbinnen vier ondersoorten worden onderscheiden. Ondanks de variatie in life-history kenmerken binnen dit verspreidingsgebied zijn de meeste studies verricht aan Europese populaties. Dit artikel beschrijft de broedecologie van Koolmezen in een populatie in Noord-Japan. Het broedseizoen van de onderzochte populatie duurde van mei tot eind augustus. De onderzoekers vonden een hoog percentage aan tweede legsels en zelfs twee derde legsels. De gemiddelde legselgrootte was hoog vergeleken met de legselgrootte op dezelfde geografische breedtegraad in Europa. De hoge productiviteit zou kunnen samenhangen met een hoge diversiteit en talrijkheid aan prooidieren in het noorden van Japan, samenhangend met het klimaat in verleden en heden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]