Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Schut E., Magrath M.J.L., van Oers K. & Komdeur J. (2012) Volume of the cloacal protuberance as an indication of reproductive state in male Blue Tits Cyanistes caeruleus. ARDEA 100 (2): 202-205
Het sperma van mannelijke zangvogels wordt door de vogel opgeslagen tot er een paring plaatsvindt. Het opgeslagen sperma resulteert in een opgezwollen cloaca, de cloacal protuberance (CP) genaamd. Het volume van de CP zou de reproductieve cyclus moeten volgen. Voor het Baardmannetje Panurus biarmicus is aangetoond dat dit inderdaad het geval is. Het CP volume kan daarom gebruikt worden voor bepaling van de sekse bij soorten waarbij mannelijke en vrouwelijke uiterlijk sterk op elkaar lijken en om te bepalen of een man in reproductief actieve toestand is (i.e. sperma produceert). In dit artikel tonen wij aan dat de CP van mannelijke Pimpelmezen Cyanistes caeruleus, zoals verwacht, vergroot is op het moment dat de vogels in reproductief actieve toestand zijn. Als men echter het CP volume vergelijkt tussen individuen, blijkt er overlap te zijn tussen mannetjes in reproductief actieve en inactieve toestand. Het is daarom niet mogelijk om op basis van een eenmalige meting van het CP volume conclusies te trekken over de reproductieve toestand van een in het wild gevangen Pimpelmeesman.


[close window] [previous abstract] [next abstract]