Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Langlois L.A., Murböck K., Bulla M. & Kempenaers B. (2012) Unusual incubation: Long-billed Dowitcher incubates mammalian bones. ARDEA 100 (2): 206-210
Het is welbekend dat vogels naast hun eieren soms ook op andere voorwerpen kunnen broeden. Gevallen waarbij het nest alleen vreemde voorwerpen bevat, zijn echter zeldzaam. In dit artikel wordt de waarneming beschreven van een Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus die een nest bebroedde dat uitsluitend botjes van een zoogdier bevatte. Deze waarneming uit Alaska is het eerste beschreven geval van een vogel die een ‘legsel’ bestaande uit botjes bebroedt. Het broedgedrag van deze vogel lijkt niet bij te dragen aan de voortplantingskansen van de soort. De auteurs bespreken meerdere verklaringen voor het gedrag.


[close window] [previous abstract] [next abstract]