Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Maniarski R. & Ciach M. (2012) Plumage aberration in Northern Goshawk Accipiter gentilis. ARDEA 100 (2): 211-213
Afwijkingen in de kleur van het verenkleed komen bij roofvogels weinig voor. Hier wordt zon geval beschreven voor een eerstejaars vrouwtje Havik Accipiter gentilis, dat op 2 februari 2012 werd dood gevonden in het zuiden van Polen. De overheersende kleur was beige. Op de onderzijde (vooral de ondervleugeldekveren) was de kleur wat donkerder door een oranje zweem die over de veren lag. De bandering op de vleugelpennen en de lengtestreping op de borst en de ondervleugeldekveren was zichtbaar gebleven. De kleur van de naakte delen week niet af van wat gewoonlijk bij deze soort wordt aangetroffen. De overwegend bleke impressie die deze vogel bood, zou tot verwarring met de oostelijke ondersoort A. g. albidus kunnen leiden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]