Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Carlson A., Sandstrom U. & Olsson K. (1998) Availability and use of natural tree holes by cavity nesting birds in a Swedish deciduous forest. ARDEA 86 (1): 109-119
De eisen die holenbroeders aan hun nestgelegenheid stellen, zijn voor een aantal soorten bekend. Het aanbod van geschikte holen en daarmee de keuzemogelijkheden voor holenbroeders in een natuurlijk bos zijn echter vrijwel nooit bekend. In deze studie zijn alle beschikbare holen in een aantal stukken oud loofbos in Zweden opgespoord. Boomsoort en verschillende dimensies van de aanwezige holen werden genoteerd, alsmede de aan- of afwezigheid van een paar broedvogels. In 2,5 ha bos werden alle bomen (n = 1367) met een stamomtrek van 10 cm of meer onderzocht, waarbij 151 holtes werden aangetroffen die qua afmetingen geschikt leken voor holenbroeders. Minder dan 10% van deze holtes werd jaarlijks door twaalf soorten bosvogels gebruikt als nestgelegenheid. De vogels hadden dus mime keus als alleen gekeken wordt naar de aantallen beschikbare holtes. De keuze wordt echter beperkt doordat niet alle holtes even geschikt zijn. Afgezien van het feit, dat territoriumgedrag het dicht bijeen broeden van soortgenoten bemoeilijkt, variŽren de dimensies van de beschikbare holtes. Door de hoogte, grootte van het vlieggat, stamdikte en binnenmaten van de bezette en onbezette holtes te vergelijken, wordt inzicht verkregen in de kwaliteitsverschillen van deze twee categorieŽn. Bezette holen hadden gemiddeld kleinere vlieggaten en zaten hoger in de boom. Toch waren er tientallen onbezette holen waarvan deze maten niet verschilden van die van bezette holen. Boomsoort en type holte waren niet belangrijk voor de keuze van de broedvogels. Gezien de lage bezettingsgraad en de aanwezigheid van vele geschikte, maar onbezette, holtes, lijkt de beschikbaarheid van holtes in oude bossen in Zweden niet beperkend voor de aantallen holenbroeders die er tot broeden komen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]