Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Quaintenne G., Bocher P., Ponsero A., Caillot E. & Feunteun E. (2013) Contrasting benthos communities and prey selection by Red Knot Calidris canutus in three nearby bays on the Channel coast. ARDEA 101 (2): 87-98
In dit artikel wordt de voedselkeuze van de Kanoet Calidris canutus islandica in drie estuaria langs de Franse Kanaalkust beschreven. Onderzocht werd in hoeverre de verspreiding van de vogels te maken had met de dichtheid en beschikbaarheid van kwalitatief waardevolle prooidieren. In de drie onderzoeksgebieden bestonden tussen de jaren grote verschillen in aantallen aanwezige vogels. De gebieden verschilden onderling ook sterk in het voorkomen van prooidieren, en daarmee ook in de voedselkeuze van de Kanoeten. De bodemfauna bij Mont Saint-Michel werd gedomineerd door het Nonnetje Macoma balthica, wat weerspiegeld werd in het voedsel van de Kanoet (meer dan 90% bestond uit Nonnetjes). Kokkels Cerastoderma edule kwamen er ook voor, maar deze waren voor de Kanoeten te groot om tot zich te nemen. Bij Saint-Brieuc, 100 km westelijker, aten de Kanoeten vooral Tere Platschelpen Tellina tenuis. Hoewel deze platschelp door zijn lagere vlees/schelp verhouding voor Kanoeten een minder aantrekkelijke prooi is dan het Nonnetje, kwam de schelp in zeer hoge dichtheden voor. In sommige jaren trokken de platschelpen meer Kanoeten aan dan de Nonnetjes van Mont Saint-Michel. Bij Les Veys, in NormandiŽ, kwamen slechts weinig Kanoeten voor. Hun voedsel bestond uit een combinatie van de Tere Dunschaal Abra tenuis, het Nonnetje en het Wadslakje Hydrobia ulvae.


[close window] [previous abstract] [next abstract]