Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Andueza M., Barba E., Arroyo J.L., Feliu J., Greño J.L., Jubete F., Lozano L., Monrós J.S., Moreno-Opo R., Neto J.M., Onrubia A., Tenreiro P., Valkenburg T., Zumalacárregui C., González C., Herrero A. & Arizaga J. (2013) Connectivity in Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus between breeding grounds in Europe and autumn stopover sites in Iberia. ARDEA 101 (2): 133-140
In hoeverre mengen vogels van verschillende herkomst zich tijdens de trek, of blijft er op de trek een scheiding bestaan tussen de verschillende broedpopulaties? Deze vraag werd onderzocht voor Kleine Karekieten Acrocephalus scirpaceus die in het najaar door Spanje en Portugal trekken. Er werden op elf plekken karekieten gevangen. Die plekken werden in vier geografische gebieden gegroepeerd: Midden, West, Oost en Zuidwest. Kleine Karekieten die in het westen werden gevangen, hadden kortere vleugels dan de vogels van elders. Dat wijst erop dat de vogels die in het westen van het Iberisch Schiereiland doortrekken een kortere afstand overbruggen tijdens de trek dan de vogels uit de andere gebieden. Dit werd bevestigd door ringgegevens. De vogels die door het oosten en midden van Spanje doortrokken, waren overwegend afkomstig van het vasteland van Europa, terwijl de vogels in het westen vooral van de Britse eilanden kwamen. Dit wijst erop dat de verschillende broedpopulaties trekroutes hebben die parallel aan elkaar lopen. In het zuidwesten van het Iberisch Schiereiland mengden de verschillende populaties zich, wat heel goed een stuwingseffect kan zijn langs de Spaanse en Portugese zuidkust.


[close window] [previous abstract] [next abstract]