Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hooijmeijer J.C.E.W., Senner N.R., Tibbitts T.L., Gill, Jr R.L., Douglas D.C., Bruinzeel L.W., Wymenga E. & Piersma T. (2013) Post-breeding migration of Dutch-breeding Black-tailed Godwits: timing, routes, use of stopovers, and nonbreeding destinations. ARDEA 101 (2): 141-152
De populatie van de in West-Europa broedende Grutto Limosa limosa limosa is de afgelopen decennia ingestort. De oorzaak van de afname is ondanks alle onderzoek hieraan nog steeds niet helemaal duidelijk. Om meer te weten te komen over de trekroutes en overwinteringsplekken werden 15 Grutto’s uitgerust met een Argos satellietzender en 10 met een ‘geolocator’. De vogels werden aan het einde van het broedseizoen van 2009 gevangen in het zuidwesten van Friesland. We slaagden erin de trekroute naar het zuiden van 18 vogels vast te leggen. In 16 gevallen betrof het de volledige route tot in het overwinteringsgebied. De meeste Grutto’s vlogen direct van de broedplaatsen naar pleisterplaatsen in het Middellandse Zeegebied (Spanje, Portugal, Marokko), waarna ze doorvlogen naar de overwinteringsgebieden in West-Afrika. Sommige vogels bleven in het Middellandse Zeegebied overwinteren. Daarnaast waren er enkele individuen die non-stop van de broedplek in Friesland naar het overwinteringsgebied in Afrika vlogen. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden bij de bescherming van pleisterplaatsen die de Grutto’s aandoen tijdens hun reis naar het zuiden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]