Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sanchez-Lafuente A.M. (1993) Breeding systems related to incubation investment in the Purple Swamphen Porphyrio porphyrio porphyrio (L.). ARDEA 81 (2): 121-124
Met behulp van videocamera's werd in de Doņana Aldonzo lagune (een kunstmatig wetland in het zuiden van Spanje) het broedgedrag van Purperkoeten geregistreerd. Het gaat om de ondersoort Porphyrio p. porphyrio. Het blijkt dat er drie verschillende sociale systemen zijn: paren, trio's en alleenstaande vogels. De derde partner binnen trio's neemt echter geen deel aan het broeden. Deze helpt alleen enigszins in de fase met kuikens. Daardoor verschillen de broedpatronen van paren en trio's nauwelijks (Fig. 1). Echter, de duur dat het nest van alleenstaande vogel bebroed werd bleek duidelijk geringer. Het voorkomen van 'helpers' bij deze soort lijkt niet samen te hangen met een (te) hoge dichtheid. Wellicht levert helpen hier voordelen op voor beide partijen: voor de ouders een grotere overleving van de jongen en voor de 'helper' ervaring waarmee het broedsucces in de toekomst verhoogd kan worden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]