Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Farrell L.L. (2013) Examining the genetic distinctiveness of the western subspecies of Yellow-billed Cuckoo Coccyzus americanus occidentalis. ARDEA 101 (2): 165-170
De westelijke ondersoort van de Geelsnavelkoekoek Coccyzus americanus occidentalis is in de laatste decennia sterk in aantal afgenomen. De ondersoort is opgenomen in de wet voor bedreigde soorten in de Verenigde Staten, maar zijn bescherming is nog niet ge´mplementeerd. Een van de redenen voor het gebrek aan bescherming is een controverse over het feit of er genetisch verschil bestaat tussen de westelijke ondersoort en de ondersoort americanus die in het oosten van de Verenigde Staten voorkomt. In een eerder onderzoek was namelijk slechts een klein verschil in het cytochroom b uit het mitochondriaal DNA gevonden. Bovendien was die analyse op een beperkt aantal monsters gebaseerd. De auteur bemonsterde in een vervolgonderzoek aanvullend materiaal uit zowel het westelijke als het oostelijke deel van het verspreidingsgebied. Zij analyseerde 949 basisparen in het cytochroom b. In tegenstelling tot het eerdere onderzoek vond de auteur slechts een zwakke, statistisch niet significante genetische differentiatie. Het kan zijn dat genetische verschillen tussen de oostelijke en westelijke populaties niet kunnen worden aangetoond omdat de afscheiding nog zo recent is dat de evolutionaire lijnen nog niet gescheiden zijn in het cytochroom b. Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat er vrij veel genetische uitwisseling is tussen de populaties. Een onverwachte ontdekking was het voorkomen van vrij veel genetische variatie binnen de westelijke ondersoort, wat kan duiden op differentiatieprocessen binnen deze populatie. De auteur stelt voor dat bij vervolgonderzoek aan de taxonomische status van de Geelsnavelkoekoek gebruik wordt gemaakt van nieuwe genetische methoden waarbij een veel groter deel van het genoom kan worden bekeken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]