Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sharikov A.V. , Makarova T.V. & Ganova E.V. (2013) Long-term dynamics of Long-eared Owls Asio otus at a northern winter roost in European Russia. ARDEA 101 (2): 171-176
Overwinterde Ransuilen Asio otus brengen de dag meestal op gezamenlijke roestplaatsen door, waar de aantallen van enkele tot honderden uilen kunnen variëren. In het onderhavige onderzoek zijn tussen 2001 en 2011 Ransuilen op roestplaatsen in Moskou gevolgd, vermoedelijk een van de noordelijkste overwinteringsplekken in Eurazië. In deze stad (ruim 1.000 km², waarvan ongeveer een derde uit ‘groen’ bestaat) werden 12 gezamenlijke roestplaatsen en 14 solitair roestende uilen vastgesteld. De meeste daarvan zaten in parken, maar niet alle roestplaatsen waren jaarlijks bezet. De vier grootste roestplaatsen (met maximaal 16 exemplaren) waren vele jaren in gebruik. Het aantal overwinterende Ransuilen was positief gecorreleerd met de talrijkheid van de Veldmuis Microtus arvalis (het stapelvoedsel van de uilen) in de herfst en het voorjaar voorafgaande aan de betreffende winter. Ook het aantal broedparen ter plekke in de voorafgaande zomer speelde een rol. Het maximum aantal Ransuilen op een van de belangrijkste roestplaatsen in Moskou werd beïnvloed door een combinatie van sneeuwdekdikte en wind, factoren die in sterke mate de vangst van muizen beïnvloeden. Temperatuur en neerslag hadden geen of nauwelijks invloed op de aantallen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]