Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ryan P.G. (2013) Moult of flight feathers in darters (Anhingidae). ARDEA 101 (2): 177-180
Er is weinig bekend over de rui van de vleugel- en staartpennen bij slangenhalsvogels (Anhingidae). Aan de hand van foto’s en directe waarnemingen werd vastgesteld dat de vleugelpennen meestal tegelijk geruid worden (waarbij de vogels hun vliegvermogen tijdelijk verliezen). De staartpennen werden niet synchroon vernieuwd. Mogelijk zijn er altijd enkele staartpennen nodig om als roer te fungeren wanneer er in ondiep water wordt gedoken. Enkele vogels bleken niet alle vleugelpennen tegelijk te ruien. Ook deze onvolledig ruiende dieren waren niet in staat te vliegen. De reden van dit afwijkende ruipatroon blijft voorlopig onduidelijk.


[close window] [previous abstract] [next abstract]