Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Duckworth G.D. & Altwegg R. (2014) Sturenden omgevingsfactoren van een stedelijke populaties van Hadeda-ibissen. ARDEA 102 (1): 21-29
De Hadeda-ibis Bostrychia hagedash komt in een groot deel van Afrika voor. In de afgelopen 50 jaar is het areaal in Zuid-Afrika meer dan verdubbeld. Tegenwoordig is deze ibis er in stedelijk gebied een regelmatig voorkomende soort. Om de veranderingen in verspreiding van de Hadeda-ibis te begrijpen, werd de invloed van het weer en het aanbreken van het regenseizoen op het voortplantingssucces en de overleving onderzocht. Het onderzoek vond plaats in de provincie West-Kaap aan de rand van het verspreidingsgebied. Er werden 243 vogels met kleurringen voorzien om overleving en voortplantingssucces te kunnen schatten. Het weer bleek op deze parameters geen aantoonbaar effect te hebben. Wel had regenval invloed op het begin van het broeden. De hoofdmoot van de vogels begon met de nestbouw nadat het regenseizoen (in de maanden mei tot augustus) was aangebroken. De Hadeda-ibis heeft zich buiten zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied snel aan het stedelijk gebied aangepast. Verondersteld wordt dat de ibis daar profiteert van kunstmatig vochtige (besproeide) grasvelden (bijvoorbeeld sportterreinen), waardoor langdurige droogte de overlevingskansen niet nadelig be´nvloedt. Door te profiteren van door de mens geschapen leefomstandigheden lijkt de soort in staat het areaal uit te breiden. Een dergelijk opportunisme is ook waargenomen bij andere ibissoorten elders op de wereld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]