Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lin W.-L., Lin S.-M. & Tseng H.-Y. (2014) Colour morphs in the Collared Pygmy Owl Glaucidium brodiei are age-related, not a polymorphism. ARDEA 102 (1): 95-99
Bij uilen komt binnen een soort vaak variatie in kleur van het verenkleed voor (kleurpolymorfie). Verschillende studies hebben aangetoond dat deze variatie is geassocieerd met variatie in life-history eigenschappen. Gewoonlijk worden er bij uilensoorten van het geslacht Glaucidium twee kleurfasen beschreven, een roodbruine en een grijze. Meestal wordt ervan uitgegaan dat de kleurfasen niet afhangen van de leeftijd of het geslacht van de vogels. In een onderzoek aan een nestkastpopulatie van Gekraagde Dwerguilen Glaucidium brodiei dat in 20102012 in het Lien-hua-chih Research Center in Taiwan werd uitgevoerd, werd de polymorfie bij deze soort in kaart gebracht. De populatie werd geringd en de uitgevlogen jongen werden tot maximaal twee jaar daarna gevolgd. De resultaten in combinatie met gegevens van museumexemplaren laten duidelijk zien dat de kleurfasen bij de Gekraagde Dwerguil leeftijdsafhankelijk zijn. Tot 23 maanden na het uitkomen van de eieren hebben de uitgevlogen jongen allemaal hetzelfde verenkleed. Dit verandert in een roodbruin kleed (47 maanden na uitkomst). Uiteindelijk verandert dit in een grijs verenkleed. Deze resultaten ondermijnen de lang aangehangen gedachte dat veel soorten dwerguilen polymorf zijn. We concluderen dat er rekening met de leeftijd van vogels moet worden gehouden voordat een kleurpolymorfie wordt vastgesteld, met name bij heimelijke, nachtactieve soorten. Het voorkomen van kleurpolymorfie in uilen wordt derhalve mogelijk overschat.


[close window] [previous abstract] [next abstract]