Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

TŲpfer T., MazŠnek L. & Bureö S. (2014) Deadly gastroliths: Eurasian Siskins Carduelis spinus poisoned by road salt grains. ARDEA 102 (1): 101-104
We beschrijven een geval van massale wintersterfte onder Sijzen Carduelis spinus die klaarblijkelijk werd veroorzaakt doordat grote korrels strooizout door de vogels werden verward met potentiŽle maagstenen (gastrolieten). De vogels, die eerst hadden gefoerageerd op zaad in elzenproppen, waren binnen luttele minuten dood nadat ze op de naastgelegen weg waren geland en van het strooizout hadden gegeten. Klinisch onderzoek heeft acute zoutvergiftiging aangewezen als doodsoorzaak. Wij adviseren het gebruik van uitsluitend kleine strooizoutkorrels (<2 mm) voor het ijsvrij maken van bestratingen om overwinterende vogels te behoeden voor deze potentieel gevaarlijke substantie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]