Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Samplonius J.M. & Both C. (2014) A case of a three species mixed brood after two interspecific nest takeovers. ARDEA 102 (1): 105-107
Gemengde broedsels van soorten komen incidenteel voor bij holenbroeders als bijproduct van concurrentie om nestholtes. Hier beschrijven wij een zeldzaam geval waarin zulke concurrentie heeft geleid tot een broedsel van drie vogelsoorten: twee jongen van Bonte Vliegenvangers Ficedula hypoleuca, twee van Pimpelmezen Cyanistes caeruleus en acht van Koolmezen Parus major. Hoewel twee jongen (één van beide mezensoorten) het niet hebben gered tot uitvliegen, zijn de overige jongen succesvol opgevoed door het Koolmezenpaar. Dit geval vond plaats in een koud voorjaar, waarin het broedseizoen tussen soorten een stuk meer overlapte dan gebruikelijk. We veronderstellen dat een dergelijke overlapping de interspecifieke competitie tussen standvogels en trekvogels met een vergelijkbare niche kan intensiveren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]