Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Carrascal L.M. & Moreno E. (1993) Food caching versus immediate consumption in the Nuthatch: The effect of social context. ARDEA 81 (2): 135-141
De auteurs bestudeerden het 'hamster'-gedrag van de (Europese) Boomklever in het veld gedurende de winter. Zij onderzochten of de keuze tussen het verbergen van voedsel ('hamsteren' i.e. aanleg externe reserves) en onmiddellijke consumptie (interne reserve, opvetten) samenhangt met de omstandigheid dat de Boomklever alleen foerageert of in een groep. Het voedsel (pinda's en zonnepitten) werd aangeboden op enkele vaste voederplekken. Als de vogel in zijn eentje de voederplaats verliet, besteedde hij evenveel tijd aan het verstoppen van voedsel als wanneer hij door andere vogels werd gevolgd. Maar in het eerste geval vlogen ze minder lang (Tabel 1) en werden ze minder dikwijls verstoord en beroofd. Vogels die de voedselplaats in hun eentje bezochten, 'hamsterden' vaker dan Boomklevers die samen met soortgenoten of andere vogelsoorten aanwezig waren. Daar stond tegenover dat Boomklevers in een groep meer tijd konden besteden aan foerageren en minder tijd aan waakzaam zijn kwijt waren. Uit deze studie in het veld blijkt dat de Boomklever de aanwezigheid van een andere vogel ervoer als een bron van mogelijk verlies van het verborgen voedsel. In een groep neigen Boomklevers ertoe de interne reserve (vet aanleg) te verhogen en profijt te trekken van de waakzaamheid van potentiŽle belagers, immers tijd voor waken tegen gevaar ('scanning') kan worden besteed aan foerageren. Als ze alleen zijn, maximaliseren Boomklevers hun externe reserves door te 'hamsteren'. De onderzoekers concluderen dat de manier waarop energie reserves worden aangelegd afhankelijk is van de sociale context waarin het individu zich bevindt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]