Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Soler J.J., Soler M., Gabriel-Martinez J. (1993) Grit ingestion and cereal consumption in five corvid species. ARDEA 81 (2): 143-149
Bij vijf kraaiachtigen, Kauw, Zwarte Kraai, Raaf, Ekster en Alpenkraai werd onderzocht in hoeverre steentjes werden gebruikt als onderdeel van het dieet. De studie werd verricht in de Hoya de Guadix (in het zuiden van Spanje), een gebied waargraan wordt verbouwd, en waar graan ook een belangrijke component vormt van hun voedsel. De grootte van de gegeten steentjes, bepaald aan de hand van braakballen, verschilde van soort tot soort (Fig.1). In vrijwel alle braakballen werden steentjes gevonden, vooral kiezeldeeltjes. De gegevens van Kauw, Zwarte kraai en Raaf ondersteunen de hypothese dat steentjes bijdragen aan de vermaling en vertering van hard plantaardig materiaal (Tabel 1). De hoeveelheid steentjes nam toe naarmate de braakballen meer resten van plantaardig materiaal bevatten. Bovendien nam de grootte van de plantaardige deeltjes af met de hoeveelheid steentjes. In veel braakballen kwamen kalksteentjes voor (Tabel 2), maar bij de meeste soorten ging de voorkeur uit naar kiezeldeeltjes (Tabel 3). Alleen de Ekster die vooral in kalkarme gebieden voorkomt, bleek een voorkeur te hebben voor kalksteentjes. De hypothese dat het gebruik daarvan noodzakelijk is voor de vorming van de eischaal, wordt alleen ondersteund bij de Kauw en de Zwarte Kraai. Bij die twee soorten neemt de fractie kalksteentjes toe in de periode dat de eischalen worden gevormd (Tabel 4). De gegevens van de Raaf verdienen speciale aandacht, omdat deze soort in het algemeen slechts zelden plantaardig voedsel gebruikt en ook bij uitzondering steentjes consumeert. In het studiegebied lijkt de Raaf zich echter aan te passen aan een dieet met granen, mede dankzij de consumptie van steentjes.


[close window] [previous abstract] [next abstract]