Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zwarts L., van der Kamp J., Klop E., Sikkema M. & Wymenga E. (2014) West African mangroves harbour millions of wintering European warblers. ARDEA 102 (2): 121-130
Mangrovebossen zijn aantrekkelijk voor insectenetende vogels. In West-Afrikaanse mangroven was hun dichtheid in januari–maart 2014 21 vogels/ha in Avicennia en 11 vogels/ha in Rhizophora (dichtheid berekend voor 100% kroonbedekking). De Palearctische soorten zijn dominant in de meest noordelijke mangroven (14–16°N), maar verder naar het zuiden worden lokale soorten even talrijk als trekvogels (11–12°N). De Kleine Karekiet is de meest algemene soort in de West-Afrikaanse mangroven tussen 12 en 16°N, met in totaal 4–6 miljoen vogels. Dat zou betekenen dat 30–50% van de Europese populatie hier is geconcentreerd. Tijdens de voorjaarstrek over de Sahara gaan meer Kleine Karekieten dood als het in West-Afrika weinig heeft geregend. In extreem droge jaren sterven mangrovebossen in de Sahel-zone af en zijn Kleine Karekieten gedwongen zuidelijker te overwinteren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]