Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kulaszewicz I. & Jakubas D. (2015) Factors affecting post-breeding moult in the Saviís Warbler Locustella luscinioides in northern Poland. ARDEA 103 (1): 61-68
De meeste korteafstandstrekkers in Europa en AziŽ ruien hun vleugel- en staartpennen na het broeden voordat de najaarstrek begint. De meeste langeafstandstrekkers ruien daarentegen deze pennen in de winter, na aankomst in het tropische overwinteringsgebied. Een andere strategie van langeafstandstrekkers is om sommige pennen in de broedgebieden te ruien, vervolgens de rui te onderbreken en die dan af te maken in het overwinteringsgebied. De Snor Locustella luscinioides is een kleine zangvogel die zijn rui onderbreekt voordat hij uit het broedgebied wegtrekt. In dit onderzoek werden van Snorren die in Noord-Polen broeden of doortrekken, de volgorde waarin de veren ruien en de omvang van de rui onderzocht. Centraal stond de vraag of er relaties waren met geslacht, lichaamsgewicht en datum. Er werden in 2010 en 2011 in totaal 65 moleculair gesekste, volwassen Snorren (32 vrouwtjes en 33 mannetjes) gevangen tijdens de najaarstrek. Deze Snorren onderbraken alle hun rui. De rui van de grote slagpennen (primaries) begon met de derde pen van binnenuit (P3) en ging in beide richtingen verder. De rui van de kleine slagpennen (secondaries) begon met de buitenste kleine slagpen (S1) en wel nadat P6 was geruid. De rui van de staartveren ging gelijk op met de rui van de kleine slagpennen. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de geslachten voor wat betreft timing en de voortgang van de rui. De afwezigheid van verschillen tussen de seksen in de timing van rui doet vermoeden dat beide geslachten een overeenkomstige lichaamsconditie (hoeveelheid vet, lichaamsgewicht) hadden na het broeden. De resultaten van dit onderzoek verschillen met de resultaten die in West-Europa zijn gevonden. Bij die vogels begon de rui met de vijfde grote slagpen (P5). Mogelijk hangt het verschil samen met verschillen in de herkomst van de twee populaties.


[close window] [previous abstract] [next abstract]