Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Cantarero A., López-Arrabé J. & Moreno J. (2015) Selection of nest site and nesting material in the Eurasian Nuthatch Sitta europea. ARDEA 103 (1): 91-94
Nestplaats- en nestmateriaalkeuze is mogelijk van grote invloed op het gedrag tijdens de voorplanting en het voortplantingssucces. De constructie van het nest kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen wanneer het nestmateriaal van ver moet worden gehaald. Deze kosten kunnen dus aanzienlijk worden gereduceerd als het nest wordt gebouwd in de buurt van de plaats waar het nestmateriaal kan worden gevonden. Wij onderzochten dit gedurende drie jaren bij de Boomklever Sitta europaea in Valsaín, Centraal-Spanje. Het onderzoeksgebied bestaat uit een eikenbos Quercus pyrenaica met hier en daar enkele Grove Dennen Pinus sylvestris. Verschillende kleine stroompjes doorsnijden het gebied. De nesten in het onderzochte studiegebied bestonden voornamelijk uit stukjes schors van dennen of uit reepjes van de bast van de Rotsroos Cistus laurifolius. Er werden verschillende hoeveelheden modder gebruikt om de ingang tot het nest te bepleisteren. Wij vonden dat de Boomklevers alleen dennenschors gebruikten als de nesten dicht in de buurt van dennen lagen en dat meer modder werd gebruikt naarmate de vogels dichter bij een stroompje nestelden. De Boomklevers nestelden ook dichter bij de stroompjes dan de in het gebied broedende Bonte Vliegenvangers Ficedula hypoleuca (die geen modder gebruikt voor zijn nest). De Boomklevers gebruikten alleen dennenschors als er op minder dan 100 m afstand van de nestboom een den stond en selecteerden de schors van de Rotsroos als die afstand groter was. We denken dat de keuze van nestplaats en nestmateriaal bij de Boomklever waarschijnlijk wordt beperkt door de kosten die het transport van het nestmateriaal met zich meebrengt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]